Evanjelická cirkev: V Mikuláši vyhlásania výsledky volieb do predsedníctva

V Liptovskom Mikuláši sa dnes začalo dvojdňové zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, ktorá má podľa posledného sčítania ľudu 316.250 členov, čo predstavuje 5,9 % populácie SR. Jedným z hlavných bodov je vyhlásenie výsledkov volieb do predsedníctva ECAV.

Slávka Kellová
Ilustračný obrázok k článku Evanjelická cirkev: V Mikuláši vyhlásania výsledky volieb do predsedníctva
Foto: Slávka Kellová

„Synoda je najvyšší zákonodarný orgán našej cirkvi, zasadá spravidla raz do roka. V súčasnosti sa nachádzame prakticky na začiatku nového volebného obdobia, kreujú sa výbory a nanovo sa obsadzujú viaceré posty. Dôkazom záujmu ľudí je, že na žiadnu funkciu nebol len jeden kandidát,“ uviedol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Zopakoval svoju nedávnu výzvu k médiám, predovšetkým televíziám. „Mali by dodržiavať korektnosť, zohľadňovať deti, mládež a upustiť od často až vulgárnych výrazov. Aby etika a kultúrnosť vyjadrovania spĺňala to, čo v našom najhlbšom vnútri skutočne je. Treba na to neustále poukazovať práve teraz, keď sa vo vysielaní objavujú čoraz častejšie relácie, ktoré sú už za hranicou slušného správania,“ prízvukoval Klátik.

Aj seniorka liptovsko-oravského seniorátu ECAV Katarína Hudáková prízvukovala, že svet ako taký žije určitým spôsobom a cirkev je toho neoddeliteľnou súčasťou. „Ideálne by bolo žiť podľa zásad, ktoré ako veriaci vyznávame. Nie je to však vôbec jednoduché a ľahké, preto sa cirkev musí usilovať viac ovplyvňovať pozitívnymi, dobrými hodnotami čo najširšie okolie,“ povedala Hudáková.

„Poslanie cirkvi je veľmi vznešené a potrebné, niesť slovo života, nádej, radosť, posilňovať, povzbudzovať, usmerňovať, slúžiť, vzdelávať, rozvíjať školstvo a obohacovať tak spoločnosť. V tejto súvislosti je veľmi povzbudzujúce, že sa do verejnoprospešných aktivít v rámci našej cirkvi zapája veľa mladých ľudí,“ dodal generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč.

Zdroj: TASR

Odporúčame