Nový rebríček slovenských škôl: Kam sa vyšplhali tie mikulášske?

Najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku ukázali aj to, ako sú na tom tie naše. Prinášame konkrétne čísla.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Nový rebríček slovenských škôl: Kam sa vyšplhali tie mikulášske?
Foto: Barbara Dallosová

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil vylepšené rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. V rámci aktualizácie boli doplnené aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ a výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok

Vo vynovených rebríčkoch sa najlepšie na Slovensku umiestnila Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach v kategórii základných škôl, medzi strednými školami obsadila prvú priečku Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a medzi gymnáziami najviac bodovala Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

Mikulášske základky

Školy z Liptovského Mikuláša sa do najlepších desiatok v celoslovenskom merítku nedostali v žiadnej z troch kategórií, pozreli sme sa teda na ich umiestnenie v rámci kraja.

Z rebríčka prvých tridsiatich základiek v Žilinskom kraji má Mikuláš najlepšie umiestneného zástupcu na 16. priečke, a to Základnú školu Ul. čs. brigády 4.

Stredné školy a gymnáziá

V prvej dvadsiatke stredných odborných škôl v kraji má Mikuláš troch zástupcov. Najlepšie obišla SOŠ elektrotechnická na skvelom 2. mieste. Ďalej sa do najlepšej dvadsiatky dostali SOŠ lesnícka J.D.M., ktorá skončila na 16. mieste a Obchodná akadémia na 18. mieste.

Osobitnou kategóriou je rebríček gymnázií. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského skončilo v kraji na 8. mieste, Gymnázium M. M. Hodžu na 10. priečke.

Ako v súvislosti s výsledkami zdôrazňuje INEKO, Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame