Mikuláš24.sk
Detské odd. v nemocnici v Martine: licenčný partner McDonald's prevádzky v Martine Luiz Franka, riaditeľ nemocnice MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, výkonná riaditeľka RMHC Hana Mlkvá, prednosta Kliniky detí a dorastu prof. MUDr. Peter Bánovčin
Zdroj: RMHC
2 / 4