Humorné komiksy učia ako triediť odpad

Občianske združenie Tatry poukazuje na nutnosť triedenia a recyklácie odpadov prostredníctvom humorných komiksov. Najnovším príkladom sú kreslené zážitky dážďovky Žofky o možnostiach kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov.

Slávka Kellová

Originálny 12-dielny komiks nakreslil pre českú ochranársku organizáciu Ekodomov výtvarník Josef Prchal. Do slovenčiny ho preložili členovia OZ Priatelia Zeme – SPZ. „Práve oni nám ho poskytli pre účely našej dlhodobej kampane s výstižným názvom Neseparujte sa! Separujte s nami,“ spresnil Pado.

Obdobnou súčasťou tejto kampane sú podľa neho i ďalšie komiksy venované téme minimalizácie neustále rastúceho množstva odpadov a znečistenia životného prostredia. „Aj takouto humornou formou sa spoločne snažíme upozorniť čo najširšiu verejnosť na nevyhnutnosť triedenia odpadov, ich následnej recyklácie či kompostovania,“ zdôraznil.

Krátke príbehy poukazujú na prospešnosť opravy pokazených a používaní starých vecí, plátenných nákupných tašiek namiesto plastových či šetrnosti bezobalovej distribúcie najrôznejších výrobkov a potravín. Zaoberajú sa aj problematikou skládkovania, spaľovania odpadov a všestrannej výhodnosti ich triedenia.

zdroj: TASR foto: OZ Tatry

Tento článok nie je možné komentovať.