Inovácia mikulášskeho zimáku sa navýšila o 200-tisíc: Kedy by sa mala skončiť rekonštrukcia?

Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši by mala ísť do svojej finálnej časti.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Inovácia mikulášskeho zimáku sa navýšila o 200-tisíc: Kedy by sa mala skončiť rekonštrukcia?
Zdroj: Mesto Liptovský Mikuláš

Zástupca zhotoviteľa – spoločnosti Betpres – sa v máji pri odovzdávaní staveniska vyjadril, že sa pokúsi stavbu dokončiť v predstihu – už v októbri. Aj vzhľadom na neočakávané práce naviac musí stavbu dokončiť až v zmluvnom a avizovanom termíne. „Mesto venovalo príprave projektu takmer tri roky, počas ktorých sa nám podarilo získať finančný príspevok z Úradu vlády vo výške 1,5 milióna eur na rekonštrukciu stavebných objektov severnej, západnej tribúny a strechy. Približne milión sme už preinvestovali. Sme radi, že sme získali takúto vysokú dotáciu, najvyššiu zo všetkých miest a v priebehu pár mesiacov nám rastie pred očami z našej starej kôlničky krásny moderný dvojmiliónový štadión,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Ďalšie financie na rekonštrukciu

Ako informuje radnica mesta prostredníctvom svojej oficiálnej stránky, z predaja prebytočného majetku investuje ďalšie peniaze do rekonštrukcie zimného štadióna. „Presun financií vo výške 200 tisíc eur v rámci majetku mesta je potrebný na preplatenie prác naviac zhotoviteľovi, ktoré vznikli počas rekonštrukcie,“ uvádza sa v tlačovej správe mesta.

„Sú to práce, ktoré dodávateľ stavby nemohol predvídať počas prípravy rekonštrukcie štadióna a realizácia týchto prác je nevyhnutná pre funkčnosť a prevádzkyschopnosť objektu štadióna v zmysle požiadaviek Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF),“ vysvetlil bližšie viceprimátor Ján Bonko.

V 200-tisícovej sume je zahrnutá napríklad rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky na severnej a západnej strane a vodovodnej prípojky pre požiarny vodovod. „Kanalizácia bola prerastená koreňmi stromov. V projekte jej rekonštrukcia zahrnutá nebola, po jej odkrytí však zhotoviteľ zistil, že je nutné rekonštruovať aj ju. Tieto práce mu musí mesto samozrejme zaplatiť,“ prezradil bližšie zástupca primátora príčiny naviac prác.

Ako sa píše v tlačovej správe mesta, ďalšie financie si vyžiadala aj protipožiarna presklená stena, zabezpečenie plynotesnosti kolektora, náter obnaženej existujúcej oceľovej konštrukcie, zväčšenie snežnej jamy a terénne úpravy spevnených plôch pri východnej fasáde, prekládka drenážnych potrubí či deliaca bezpečnostná stena medzi striedačkami a ďalšie zásahy na oceľových väzníkoch.

Dotáciu je mesto oprávnené použiť do konca kalendárneho roka. „Zmenu rozpočtu vo výške 200-tisíc eur bolo nevyhnutné schváliť kvôli úspešnému ukončeniu diela, jeho skolaudovaniu a uvedeniu do prevádzky a následného vyúčtovania dotácie z Úradu vlády SR,“ píše sa v tlačovej správe.

„Ak by sme práce naviac nezaplatili, reálne by mestu hrozilo, že by sa rekonštrukcia štadióna dočasne zastavila a tým by sme prišli o dotáciu 1,5 milióna eur z Úradu vlády SR. Podmienkou totiž je, aby bola dotácia preinvestovaná do konca kalendárneho roka,“ povedala Alena Vlčková z finančného oddelenia mestského úradu.

Aktuálny stav: do dvoch týždňov investor prisľúbil dokončiť severnú tribúnu a do týždňa začať s opláštením tejto časti, dokončené sú šatne pre mládež a tiež strecha.

Zdroj: Dnes24.sk