Ilustračný obrázok k článku Kam na strednú školu? Dôležité je správne sa rozhodnúť
12
Galéria
Zdroj: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

Kam na strednú školu? Dôležité je správne sa rozhodnúť

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši je škola, ktorá reaguje na požiadavky spoločnosti a zamestnávateľov. Ako moderná škola ekonomického zamerania s veľkým športovým areálom, internátom a školskou jedálňou môže byť pre teba tou správnou voľbou.

Tlačové správy
Tlačové správy

Kam na strednú školu? Dôležité je správne sa rozhodnúť

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši je škola, ktorá reaguje na požiadavky spoločnosti a zamestnávateľov. Ako moderná škola ekonomického zamerania s veľkým športovým areálom, internátom a školskou jedálňou môže byť pre teba tou správnou voľbou.

Ilustračný obrázok k článku Kam na strednú školu? Dôležité je správne sa rozhodnúť
12
Galéria
Zdroj: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. V školskom roku 2021/22 otvárame dve triedy.

EKONOMICKÉ LÝCEUM – štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravujeme absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

OBCHODNÁ AKADÉMIA – pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

Čo ponúkame:

• kvalitné ekonomické vzdelanie
• šancu študovať na VŠ
• uplatnenie hneď po skončení strednej školy
• štvorročné odborné maturitné štúdium
• certifikát  v programe OMEGA
• certifikát SOPK
• certifikát online ekonómia
• štátnu skúšku z hospodárskej korešpondencie a z písania na počítači
• certifikát sprievodca cestovného ruchu

Projekty a granty

Realizujeme projekty a využívame granty ŽSK, MŠVVaŠ SR a Európskej únie 
• vybudovali sme moderné centrum gymnastiky a fitnes, revitalizovali atletický areál
• odstránili sme stavebné bariéry a zrekonštruovali hygienické zariadenia 
• zmodernizovali sme prostredie školskej jedálne
• realizujeme wor­kshopy na zvyšovanie manažérskych zručností žiakov
• prepájame stre­doškolské vzdelávania s praxou a zvy­šujeme odborné a manažérske zručnosti žiakov
• budujeme odborné a multimediálne učebne vybavené moderným hardvérom a softvérom

Zahraničná spolupráca:

  • Prostredníctvom Erasmus + realizujeme 3-týždňovú prax pre žiakov v talianskom Miláne a nemeckom Lipsku 
  • V projekte I Nee(t) Art boli naše žiačky na tréningovom kurze na Cypre
  • Ako Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sme vyslali našich žiakov do Europarlamentu v Bruseli.

Škola získala prostriedky na rozširovanie odborných a manažérskych zručností žiakov. Učebne budujeme ako skutočné pracoviská a vytvárame priestor pre rozvoj potrebných zručností a pracovných návykov ako v skutočnej firme. Toto sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v projekte Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš.

Zdroj: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie