Májové mestské zastupiteľstvo: Poslanci sa budú venovať týmto témam

Mikulášski poslanci budú mať pred sebou opäť dôležité rozhodnutia. Čomu sa budú venovať?

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Májové mestské zastupiteľstvo: Poslanci sa budú venovať týmto témam
Foto: Tomáš Batiz

Zástupcovia jednotlivých mestských častí v Liptovskom Mikuláši budú rokovať o ďalších dôležitých projektoch a zmenách v našom meste. Zasadnutie začína v priestoroch mestského úradu o 15:00 hodine.

Program zasadnutia MsZ:

  • 15:00 – Otvorenie zasadnutia
  • 15:15 – Personálne otázky – Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš
  • 15:20 – Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  • 15:30 – Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.
  • 15:40 – Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10
  • 15:50 – Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017
  • 16:00 – Interpelácie poslancov
  • 16:20 – Informácie
  • 16:30 – Záver
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame