Mesto a mikulášske obce spustili petíciu: Problémom je tažba štrkov, VIDEO

Liptovský Mikuláš a obce spustili petíciu proti ťažbe štrku.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Mesto a mikulášske obce spustili petíciu: Problémom je tažba štrkov, VIDEO
Zdroj: TASR

Mikulášska radnica nesúhlasí so zámerom ťažby štrkopieskov v katastrálnom území Liptovský Ján. Spoločne s dotknutými obcami spúšťa petíciu proti tejto aktivite, na ministerstvo životného prostredia doručí okrem petície aj nesúhlasné stanovisko k zámeru. Mikulaš24 o tom informovala Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš.

„Spoločnosť Slovenské štrkopiesky plánuje od roku 2020 vyťažiť na ľavom brehu Váhu (približne v území vymedzenom zo severu riekou Váh, z východu Uhorskou Vsou, z juhu diaľnicou D1 a zo západu stavbou závodu Ikea Industry Slovakia) až 200 tisíc ton štrku ročne. Ťažbu plánujú Slovenské štrkopiesky na obdobie 15 rokov,“ konštatuje Čapčíková.

Mesto Liptovský Mikuláš nesúhlasí s tým, ako je zámer na ťažbu štrkov spracovaný. „Nehodnotí správne vplyvy stavby a ťažobnej činnosti na životné prostredie, nehodnotí ani vplyvy na dopravu, na ekosystémy či na záber bonitnej poľnohospodárskej pôdy,“ priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.

Mesta Liptovský Mikuláš sa dotýka najmä riešenie dopravy v tomto zámere, teda vplyv prepravy vyťaženého materiálu cez Okoličné a prejazd kamiónov cez križovatku a centrum mesta. „Cesta III. triedy zo Závažnej Poruby a križovatka I/18 s touto cestou v Okoličnom už teraz nepostačuje súčasnej intenzite dopravy. Všetok vyťažený materiál bude smerovať cez mesto ďalej, čo považujeme pri súčasnom dopravnom zaťažení Mikuláša za neprípustné,“ vyjadril sa vedúci odboru životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev Gabriel Lengyel.

"V prípade realizácie zámeru sa predpokladá maximálny nárast o 28 vozidiel resp. 56 prejazdov denne, čo je prírastok dopravy necelé 2 %, “ uviedol pre TA3 Martin Josko, konateľ spoločnosti Slovenské štrkopiesky, ktorá je investorom ťažby.

Mesto tiež vyčíta investorovi fakt, že ťažobná činnosť sa pripravuje napriek tomu, že v regióne nie je zvýšený dopyt po štrkoch. „Tento dopyt na území Liptova zastrešuje už niekoľko spoločností. Sme predsa regiónom turizmu. My tu nechceme mať mesačnú krajinu, ani hlučné a prašné prostredie a desiatky kamiónov cez centrum mesta denne,“ upozornil viceprimátor Liptovského Mikuláša Ľuboš Trizna, ktorý inicioval spustenie petície proti ťažbe štrku.

Investor si myslí, že práve vplyvom ťažby sa v budúcnosti rozšíria možnosti turistických a voľnočasových aktivít. „Po ukončení ťažby vznikne vodný biotop, čo bude mať priaznivý vplyv na rozšírenie biodiverzity a stability územia. Zároveň sa rozšíria možnosti turistických a voľnočasových aktivít," doplnil Josko zo Slovenských štrkopieskov.

Podľa údajov zo zámeru bude prach a hluk v lokalite znižovať kvalitu života nielen počas dňa, ale nepretržite 365 dní v roku aj počas noci. „V lokalite už je v prevádzke niekoľko stredných a vysokých zdrojov znečistenia ovzdušia. Mesto bude požadovať doložiť k zámeru okrem dopravného posúdenia aj hlukovú štúdiu,“ doplnila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš.

Petičné hárky proti plánovanému zámeru ťažby štrkopieskov môžu záujemcovia podpísať fyzicky aj elektronicky, petičný výbor bude zbierať podpisy približne mesiac. Petícia je zverejnená na stránke peticie.com a petičné hárky sú obyvateľom k dispozícii aj na podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, v Informačnom centre mesta, na jednotlivých obecných úradoch v Uhorskej Vsi, Beňadikovej, Závažnej Porube. K rozdistribuovaniu petície dopomôžu aj občianske združenia, ktorých zástupcovia sú členmi petičného výboru.

„Podpísané petičné hárky zašle petičný výbor na vybavenie ministerstvu životného prostredia, banskému úradu aj obci Liptovský Ján,“ dodala na záver Čapčíková.

foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk