Mikulášskym pedagógom sa dostalo uznanie a vďaka: Kompletný zoznam ocenených, FOTO

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili v Liptovskom Mikuláši niekoľkých učiteľov. Pozrite si kompletný menoslov.

Tomáš Batiz

Predstavitelia radnice pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pamätným listom a pamätnou plaketou pedagógov, ktorí pôsobia, respektíve pôsobili v školách na území mesta. Primátor v príhovore ocenil lásku a obetu, s akou učitelia pristupujú k vzdelávaniu a výchove mladej generácie. „Formujete myseľ a svetonázor detí a mládeže, za čo vám patrí veľká vďaka,“ uviedol v príhovore.

V bohatom kultúrnom programe zazneli básne a o slávnostnú atmosféru sa postaral spevom Zbor sv. R. Sladkospevca. Mesto udeľovalo dva ocenenia – pamätný list, respektíve pamätnú plateku za dlhoročnú prácu v školstve.

Pamätný list získali:

 • Marcel Harakaľ (Akadémia ozbrojených síl)
 • Stanislav Jurečka (Inštitút Aurela Stodolu)
 • Lýdia Čajková (Gymnázium M. M. Hodžu)
 • Annna Paukovčeková (Hotelová akadémia)
 • Tatiana Kůsová (Stredná odborná škola polytechnická)
 • Pavel Procházka (Odborné učilište a praktická škola)
 • Katarína Piatková (Obchodná akadémia)
 • Petra Huleková (Stredná zdravotnícka škola)
 • Peter Podstavek (Evanjelická spojená škola)
 • Alena Pompurová (ZŠ Čsl. brigády)
 • Dušan Belina (ZŠ Nábr. A. Stodolu)
 • Alena Ridzoňová (ZŠ M. R. Martákovej)
 • Eva Harmanová (ZŠ Janka Kráľa)
 • Nadežda Kulová (ZŠ s MŠ Okoličianska)
 • Daniela Lešťanová (ZŠ A. Pavla)
 • Karol Maliňák (Základná umelecká škola J. L. Bellu)
 • Roman Králik (Centrum voľného času)
 • Alena Jánošíková (Spojená škola J. Rumana)
 • Jana Brtáňová (MŠ Komenského)
 • Ivana Kotuličová (MŠ Vranovská)
 • Slavomíra Dunda (MŠ Nábrežia Dr. A. Stodolu)
 • Erika Štricová (MŠ Agátová)
 • Oľga Chrapčiaková (MŠ Čsl. brigády)
 • Petra Bobuľová (Súkromná MŠ Stonožka)
 • Lívia Krajčušková (MŠ Ondrašovská)
 • Mária Adlerová (MŠ Agátová)
 • Vladimír Stankoviansky

Pamätná plaketa za dlhoročnú prácu v školstve získali:

 • Anna Maruškinová (Stredná odborná škola stavebná)
 • Silvia Jarošová Húsenicová (ZŠ s MŠ Demänovská)
 • Dagmar Bestvinová (MŠ Nábrežie 4. apríla)
 • Ibolya Liššáková (MŠ Kláštorná)
 • Alena Hučíková (Centrum pedagogicko psychologického poradenstva)
 • Ľubica Revajová (ZŠ Čsl. brigády)
Zdroj: Dnes24.sk