Nadácia Volkswagen Slovakia aj tento rok podporila sociálne a zdravotne znevýhodnených

Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) úspešne ukončila už 3. ročník grantového programu Vzdelaním k integrácii. Za tri roky sa jej podarilo podporiť až 27 projektov celkovou sumou dosahujúcou 46-tisíc eur.

Ilustračný obrázok k článku Nadácia Volkswagen Slovakia aj tento rok podporila sociálne a zdravotne znevýhodnených
Zdroj: PR

„Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma potreby všetkých detí, nielen tých zdravých a šťastných,“ uviedla Adriana Smolinská, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. „Náš grantový pogram je špecifický v tom, že v rámci neho podporujeme subjekty ako sú domovy sociálnych služieb, v ktorých sú deti niekedy s takým ťažkým, kombinovaným postihom, že sú úplne odkázané na pomoc inej osoby.“

Cieľom grantového programu Vzdelaním k integrácii je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí do 26 rokov, podporiť rozvoj ich individuálnych schopností a sociálnych zručností. Nadácia VW SK poskytuje grant nielen verejným, ale aj neverejným subjektom. Vďaka tomu sa mohli realizovať viaceré krásne idey, napríklad vybudovanie kuchynky na získanie elementárnych praktických zručností, cvičenie alternatívnych komunikačných metód u osôb s postihnutím, zriadenie senzorickej miestnosti, či učebne na pracovnú terapiu.

Novodobým špecifikom je nárast detí s rôznymi poruchami, čo viedlo Nadáciu VW SK k vytvoreniu špeciálneho grantového programu na podporu detí s autizmom. Grantový program Budúcnosť aj s autizmom za 2 roky stihol podporiť 17 projektov celkovou sumou 50-tisíc eur. Autistické deti trpia poruchou socializácie a viaceré realizované terapeuticko-edukačné projekty boli natoľko inovatívne, že priviedli tieto deti k väčšej socializácii a komunikácii so zdravým detským partnerom pomocou hier.

Nadácia VW SK práve otvára 3. ročník grantového programu Budúcnosť aj s autizmom. Projekty je možné registrovať na webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia až do 13. septembra 2017.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: PR

Odporúčame