Najväčšie investície v Mikuláši v roku 2018: Koľko poputuje do vašej štvrte?

Štadión, chodníky, cesty, školy...V roku 2018 čakajú naše mesto viaceré investície. Pozrite si podrobný prehľad investícií aj v našich mestských častiach.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Najväčšie investície v Mikuláši v roku 2018: Koľko poputuje do vašej štvrte?
Zdroj: TASR

Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2018 hospodáriť s rozpočtom 29,6 milióna eur. Gro financií pôjde do školstva, sociálnej oblasti, obnovy ciest a chodníkov.

Rekonštrukcia zimného štadióna

 • Významnou investíciou v roku 2018 je rekonštrukcia zimného štadióna. „Chceli by sme po ukončení verejného obstarávanie zrealizovať rekonštrukciu zimného štadióna v plánovanom rozsahu,“ informuje Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta, ktorý ďalej doplnil: „Z peňazí úradu vlády sa obnoví a pristavia severná tribúna (kvôli tomu, že z niektorých radov na sedenie nie je dostatočný výhľad na hraciu plochu). Rekonštrukcia sa v tejto fáze dotkne aj západnej tribúny a strechy štadióna.“

Podľa projektu by mal štadión prejsť komplexnou rekonštrukciou. Hľadisko by malo byť určené len na sedenie, pričom by malo kapacitne postačovať pre viac ako dvetisíc divákov s naprojektovaním sedadiel tak, aby na ľad videl doslova každý návštevník. „Tým sa zmení aj celá filozofia nástupov na tribúny, projekt tiež zahŕňa nové hygienické zariadenia a novú VIP-ku,“ dodal Sokolský.

Podľa správy mikulášskeho rozpočtu, na rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna sú vyčlenené finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády SR (1 500 000 eur) a vlastné zdroje mesta (500 000 eur).

Cyklochodník do Ondrašovej

V rámci realizácie nových stavieb a rekonštrukcii má mesto v tom roku naplánované vybudovať spojnicu cyklohodníka do Liptovskej Ondrašovej, alebo aj rekonštrukciu telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu. Do rozpočtu na rok 2018 je zaradená realizácia nasledovných projektov, ktoré boli podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu. Informuje radnica mesta v správe rozpočtu na rok 2018.

Súhrn aktivít:

 • Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy (1.etapa);
 • Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa“ („spojnica“ do Ondrašovej);
 • Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš;
 • Modernizácia učební ((ZŠ Okoličianska, ZŠ s MŠ Dem. cesta, ZŠ A. Stodolu); – Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu (Environmentál­ny fond);
 • Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice;
 • Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová;
 • Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu;
 • Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké;
 • Rekonštrukcia zimného štadióna.

Opravy miestnych komunikácií

Mikulášska radnica zavádza koncepčnú prípravu investícií a opráv miestnych komunikácií na roky 2018 až 2023. Plán rekonštrukcií je spracovaný pre celé mesto a mestské časti. Slúži na efektívne plánovanie bežných a komplexných opráv. „V čo najvyššej miere zohľadňujeme potreby obyvateľov a technický stav ciest, od vytvorenia pasportu komunikácií postupujeme koncepčne a efektívne,“ podotkol Ján Blcháč, šéf mikulášskej radnice.

V roku 2018 dá mesto do chodníkov a ciest 2,3 milióna eur. V Starom meste radnica opraví Bernolákovu, zabezpečí druhú etapu vnútrobloku na Jilemnického, parkovacie plochy vo vnútrobloku Komenského 1317–18, nový bude chodník od kruhovej križovatky pri Jánošíku po diaľničný privádzač a chodník na Nálepkovej. „V centre tiež pribudne mestská cyklotrasa od Hurbanovej po Nálepkovu. Na Nábreží pôjde v roku 2018 o komplexnú rekonštrukciu Zgútha Vrbického, chodník na ul. Novej a popri ceste I/18 v úseku od Rachmaninovho námestia po most Okoličné,“ skonštatoval uviedol Gabriel Lengyel, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Liptovskom Mikuláši.

Plán rekonštrukcií na rok 2018 podľa častí mesta

(v zátvorke suma vyčlenená pre časť mesta):

 • Staré mesto (541 tisíc eur) – Bernolákova (od Podtatranského po Kukučínovu); Jilemnického – 2. etapa vnútroblok; chodník od kruhovej križovatky pri Jánošíku po diaľničný privádzač; Parkovacie plochy vnútroblok Komenského 1317–1318; chodník kpt. Nálepku.
 • Nábrežie (496 tisíc eur) – kompletná rekonštrukcia Zgútha Vrbického; chodník Nová; chodník popri ceste I/18 od Rachmaninovho námestia po most Okoličné; cyklopeší prepojovací chodník Nábrežie J. Kráľa.
 • Podbreziny (432 tisíc eur) – svetelná signalizácia križovatka Podbreziny a cesty I/18; Senická vnútroblok, parkovacie plochy Lipová a Hradišská.
 • Liptovská Ondrašová (393 tisíc eur) – Tehliarska 2. časť; tretia etapa cyklochodníka.
 • Palúdzka (110 tisíc eur) – parkovisko Demänovská.
 • Demänová (78 tisíc eur) – rázcestie a chodník pri autobusovej zastávke; Michalovská.
 • Bodice (45 tisíc eur) – rekonštrukcia ulice Popri kostole.
 • Ploštín (56 tisíc eur) – obnova Za ulicou.
 • Iľanovo (80 tisíc eur) – úprava okolia kultúrneho domu po kostol; chodník popri ceste III. triedy.
 • Okoličné (110 tisíc eur) – parkovacie plochy pri základnej škole.
 • Stošice (30 tisíc eur) – chodník Stošická s verejným osvetlením.
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame