Kaufland hospodári s energiami a nabáda šetriť životné prostredie aj svojich zákazníkov, a to využívaním ekologických foriem dopravy

.

Zdroj: Kaufland