Nezamestnanosť v okrese klesala: Zamestnávatelia hľadajú najmä kuchárov a čašníkov

Dobré správy z okresu. Od januára 2013 do decembra 2015 klesla v okrese Liptovský Mikuláš miera evidovanej nezamestnanosti z 15,26 % na 9,50 %.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Nezamestnanosť v okrese klesala: Zamestnávatelia hľadajú najmä kuchárov a čašníkov
Zdroj: TASR

Znížila sa o 5,76 percen­tuálneho bodu, čo predstavuje 1635 uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v priebehu uvedeného časového obdobia umiestnení do pracovného pomeru, odišli pracovať do zahraničia, otvorili si živnosť alebo išlo o prirodzený úbytok.

Rôzne aktivity

„Priaznivo sa vyvíjajúca situácia na regionálnom trhu práce je v značnej miere ovplyvnená aj aktivitami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši, či už realizovaním vlastných búrz prác s rôznorodou tematikou, bezplatnými výberovými konaniami pre zamestnávateľov, skupinovými aktivitami pre uchádzačov o zamestnanie, adresnými odporučeniami evidovaných nezamestnaných na konkrétne voľné pracovné miesta, realizovaním vzdelávacích kurzov a príprav pre trh práce a podobne,“ povedala riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši Janka Chomisteková.

Najviac evidovaných je nad 50 rokov

Momentálne má 28,41 % evidovaných nezamestnaných v Liptovskomi­kulášskom okrese stredné odborné vzdelanie a 26,11 % základné vzdelanie, vysokoškolsky vzdelaní nezamestnaní tvoria 11,66 percentuálny podiel na celkovom počte evidovaných nezamestnaných. „Z pohľadu veku je do 25 rokov evidovaných 15,40 % nezamestnaných z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie, 12,78 % je vo veku 25 až 29 rokov, vo veku viac ako 50 rokov evidujeme až 27,16 percentuálny podiel nezamestnaných,“ uviedla s tým, že viac ako polovica nezamestnaných je v evidencii uchádzačov o zamestnanie menej ako 12 mesiacov. Nad 12 mesiacov je evidovaných 47,32 % uchádzačov.

Väčšina pre stredoškolsky vzdelaných

„Aktuálne máme v evidencii 371 voľných pracovných miest, pričom 84,6 % pracovných miest je určených pre stredoškolsky vzdelaných, 8,89 % pre vysokoškolsky vzdelaných a 6,46 % pre nezamestnaných so základným vzdelaním,“ vymenovala Chomisteková s tým, že medzi najviac nahlasované pracovné pozície patrí profesia kuchára, čašníka či pomocná sila do kuchyne. Naopak, medzi absentujúce patria profesia strojára, zdravotnej sestry, učiteľa materskej školy, lekára, dojiča, zvárača, tesára či stolára.

Najväčším zamestnávateľom v okrese Liptovský Mikuláš je spoločnosť zameraná na výrobu nábytku Ikea Industry Slovakia, s.r.o., s aktuálnym počtom zamestnancov 796. Na druhom mieste je so 632 zamestnancami Eltek, s.r.o., a prvú trojku uzatvára Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu s 566 zamestnan­cami.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame