Tomáš Batiz Samospráva Video

Primátor nepodpísal rozpočet: Mikuláš tak zostáva v provizóriu! VIDEO

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč nepodpísal upravený návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva schválili na rokovaní 14. januára.

Ilustračný obrázok k článku Primátor nepodpísal rozpočet: Mikuláš tak zostáva v provizóriu! VIDEO
6
Galéria

Dôvodom sú podľa neho právne a finančné analýzy, ktoré hovoria v neprospech rozpočtu. Mesto tak naďalej zostáva v provizóriu. Primátor to oznámil na štvrtkovom (24. 1.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.

Podľa právneho oddelenia mesta poslancami upravený rozpočet nerešpektuje uzatvorené zmluvy a ani opatrenia, ktoré mestu nariadili orgány štátnej správy. Problémom je najmä vylúčenie možnosti financovať opätovné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré mestu nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). „Rozpočet, tak ako bol schválený, je pre mesto z finančného hľadiska zjavne nevýhodný. Ak povinnosti, ku ktorým je mesto zaviazané buď z platných zmlúv, alebo napríklad z opatrenia uloženého SIŽP, nebudú môcť byť plnené, mestu môžu hroziť sankcie alebo aj hrozba súdom,“ uviedla vedúca právneho oddelenia mesta Anna Iľanovská.

Ďalší problém je vyčiarknutie časti splátky za zazmluvnenú a už zrealizovanú údržbu a opravy komunikácií z pôvodného rozpočtu. „Cestné stavby nám hrozia, že v prípade neuhradenia splátky, ktorú poslanci z rozpočtu vyhodili, odstúpia od zmluvy a budú požadovať plnenie celej zvyšnej neuhradenej sumy, čo je až okolo 1,7 milióna eur. Keď si k tomu pripočítame pokutu od SIŽP, vznikajú likvidné sumy, ktoré vyplynuli z neuváženého schválenia neodborných zásahov poslancov do rozpočtu. Toto odmietam spečatiť,“ vyhlásil Blcháč.

Poslankyňa za najsilnejší poslanecký klub Nový Mikuláš Anna Rázusová Dvorščáková uviedla, že v rozpočte navrhli zmeny, ktoré považovali za potrebné. „Rátala som, že zmeny, ktoré boli zapracované v dobrej domnienke nezadlžiť mesto viac, budú užitočné. Nie som spokojná s tým, že rozpočet nie je podpísaný. Ale budeme na tom pracovať a komunikovať s mestom, aby boli zapracované niektoré zmeny a aby sme došli ku konsenzu,“ uviedla.

Dôvodom, prečo poslanecký klub Nový Mikuláš vyňal z pôvodného rozpočtu úver 1,6 milióna eur na znovuuzatvorenie skládky vo Veternej Porube, bol podľa Dvorščákovej ten, že potrebovali doložiť niektoré relevantné dokumenty, do ktorých chceli nahliadnuť. „Náš poslanecký klub navrhol, aby týchto 1,6 milióna bolo vyňatých a daných na znovuschválenie na opätovné rokovanie mestského zastupiteľstva,“ dodala.

Primátor však tvrdí, že starší poslanci dostávali všetky relevantné informácie týkajúce sa skládky už v minulosti. „Noví poslanci ich dostali teraz a mohli si ich naštudovať. Neviem, čo je na tom nepochopiteľné. Ak je raz rozhodnutie štátneho orgánu, ktorým je SIŽP, ja neviem, kto a prečo chce tento proces spochybniť,“ povedal.

Podľa vedúcej finančného odboru mesta Lenky Debnárovej mali poslanci možnosť pripomienkovať rozpočet od jesene minulého roka, no doposiaľ neboli predložené žiadne písomné návrhy. „Navrhované zmeny, ktoré poslanci predložili na zasadnutí 14. januára, výrazne zasahujú do strategického riadenia rozpočtu a mesta. Nemôžeme ich teda v plnej miere akceptovať tak, ako boli predložené,“ uviedla.

Poslanci mali šancu schváliť rozpočet celkom štyrikrát, 20., 27., 30. decembra a 14. januára. Posledný uvedený termín bol zároveň aj konečný, keď rozpočet prešiel, avšak s pozmeňujúcimi návrhmi. Ten primátor nepodpísal. Kým poslanci nerozhodnú o definitívnej verzii rozpočtu mesta na rok 2019, bude sa Liptovský Mikuláš naďalej riadiť rozpočtovým provizóriom.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie