Tomáš Batiz Samospráva

Program mikulášskeho zastupiteľstva: Poslanci budú opäť riešiť rozpočet

V Liptovskom Mikuláši je na programe ďalšie zastupiteľstvo. Top témou bude opäť mestský rozpočet.

Ilustračný obrázok k článku Program mikulášskeho zastupiteľstva: Poslanci budú opäť riešiť rozpočet
Foto: Tomáš Batiz

V pondelok 11. februára je na programe ďalšie mestské zastupiteľstvo. Pozrite si program, ktorému sa budú mikulášski poslanci venovať.

Čas Program
15:00 Otvorenie zasadnutia
15:05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
15:10 Voľba návrhovej komisie
15:15 Schválenie programu rokovania
15:20 Personálne otázky
15:30 Prerokovanie k k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021
15:50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021
16:00 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021
16:30 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš
16:50 Informácia o ekonomickom prehodnotení príjmov a výdavkov za nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš
17:10 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš
17:30 Interpelácie poslancov
17:50 Informácie
18:00 Záver
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie