Tomáš Batiz Správy

Rázne rozhodnutie mikulášskych mestských: Za toto sa budú dávať pokuty!

Po polročnej preventívnej akcii, ktorá bola zameraná na informovanie vodičov o správnom parkovaní v jednotlivých častiach mesta Liptovský Mikuláš, prichádzajú mestskí policajti s aktívnou kontrolou. S tou súvisia aj pokuty.

Ilustračný obrázok k článku Rázne rozhodnutie mikulášskych mestských: Za toto sa budú dávať pokuty!
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informuje Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš, informačné letáky a upozornenia vodičov na nesprávne parkovanie v častiach s rodinnými domami nahradia sankcie.

Mestská polícia vykonáva v uliciach celomestský dozor nad dodržiavaním zákona o cestnej premávke. Ako uvádza Čapčíková, príslušníci sa zameriavajú na nezákonné parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch pre peších a miestnych komunikáciách v lokalitách, kde by majitelia motorových vozidiel mali využívať na parkovanie vlastné dvory.

„Postupne budeme vykonávať kontrolu vo všetkých mestských častiach. V poslednom období sa totiž v lokalitách s rodinnými domami čoraz viac stretávame s preplnenými ulicami, kde motorové vozidlá stoja na chodníkoch a miestnych komunikáciách, pričom nenechávajú zákonne stanovený priestor pre chodcov na chodníku v šírke 1,5 metra a pre premávku motorových vozidiel na obojsmerných komunikáciách v šírke šesť metrov. Takéto konanie obmedzuje výkon údržby komunikácií a obmedzuje premávku na nej, zároveň však ohrozuje a neraz aj zamedzuje bezpečný pohyb chodcov,“ vysvetlil náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

Podľa slov zástupcu primátora Ľuboša Triznu sa aj na mestskom úrade stretávajú s mnohými sťažnosťami od obyvateľov na nezákonné konanie motoristov. „Chodci sú obmedzovaní nesprávnym parkovaním na chodníkoch, iní motoristi zasa nesprávnym parkovaním na cestách v úzkych uličkách. Pritom stačí, aby si ľudia uvedomili dôsledky svojho konania a vtiahli si vozidlá do svojich dvorov.“

Od apríla tohto roku vykonávala mestská polícia v tejto súvislosti preventívnu akciu. Vo všetkých mestských častiach s lokalitami s rodinnými domami upozorňovali majiteľov motorových vozidiel na správne parkovanie podľa zákona o cestnej premávke. „Doposiaľ sa naše konanie zaobišlo bez sankcií, cieľom bolo vodičov informovať či napomenúť a vyzvať ich k náprave. Do určitej miery k náprave aj došlo, avšak stále sa nájde veľká časť motoristov, ktorí zákon nedodržiavajú, preto pristupujeme ku kontrolnej akcii, ktorá už ale bude zameraná aj na riešenie priestupkov, a to aj formou sankcií,“ priblížil náčelník mikulášskych mestských policajtov.

„V prípade opakovaného porušovania predpisov sa môže pokuta vyšplhať do výšky 50 eur v rámci blokového konania,“ uvádza Čapčíkova z mikulášskej radnice.

Ako ďalej doplnila mikulášska hovorkyňa, pokiaľ dôjde k správnemu konaniu, vec sa odstupuje na štátnu políciu, kde sú už následky porušenia zákona vážnejšie.

„Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy – spolu 6 metrov. Státím sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,“ informuje Čapčíková.

Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy. „Zastavením sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb, alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,“ dodal náčelník mestskej polície.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie