Rekonštrukcia v okolí palučanského kostola je nakonci: Pozrite si FOTO

V mestskej časti Palúdkza pracovali stavbári niekoľko týžďnov, kde inovovali námestie pred kostolom.

Tomáš Batiz

Inovácia priestranstva v okolí Evanjelického kostola v Palúdzke je takmer hotová. Cestári v danej lokalite pracovali na nových chodníkoch. „Katastrofálny stav prežívali návštevníci kostola a občania v danej lokalite najme v daždivom a zimnom období,“ skonštatoval Marek Nemec, poslanec za mestskú časť Palúdkza.

„Práce sú už takmer nakonci. Obyvatelia, či veriac už budú môcť dôstoje prechádzať danou lokalitou a navštevovať kostol,“ doda Nemec.

Pri kostola pribudli aj nové parkovacie miesta. "Novinkou sú aj parkovacie miesta a zeleň. Komunikácia, ktorá sa napája na cestu I/18, je širšia pre pohodlný obojsmerný prejazd áut,“ doplnila Viktória Čapčíkova, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš.

Odporúčame