Tomáš Batiz Správy Samospráva

Rozpočet neschválili ani do tretice: Mesto ide do provizória

Mestský rozpočet na rok 2019 zostáva neschválený. Od 1. januára je Liptovský Mikuláš definitívne v rozpočtovom provizóriu.

Ilustračný obrázok k článku Rozpočet neschválili ani do tretice: Mesto ide do provizória
Zdroj: Mesto Liptovský Mikuláš

Posledného mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019, ktoré sa konalo 30. decembra 2018, sa opätovne nezúčastnili všetci jedenásti poslanci z klubu Nový Mikuláš a dvaja nezaradení nezávislí poslanci. Informovala o tom Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš.

"Znamená to, že po jednom stretnutí poslancov k rozpočtu, kedy rozpočet schválený nebol a dvoch neúspešne zvolaných mestských zastupiteľstvách, kedy zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, vstupuje mesto Liptovský Mikuláš do rozpočtového provizória, konštatuje Čapčíková.

Ako ďalej dopĺňa mikulášska hovorkyňa, dôvody ospravedlnených poslancov mestského parlamentu boli rodinné, osobné alebo zdravotné. „Mesto Liptovský Mikuláš považuje postoj poslancov z väčšinového klubu Nový Mikuláš a postoj dvoch nezaradených poslancov za úmyselný bojkot rozpočtu a zámerné poškodzovanie mestu Liptovský Mikuláš a jeho obyvateľom,“ dodáva Viktória Čapčíková.

Ako uviedol Vincent Kultán, predseda klubu Nový Mikuláš, v bezprostrednom záujme poslaneckého klubu Nový Mikuláš je schváliť rozpočet v čo najrýchlejšom čase, nie však na úkor jeho kvality. „Primátora sme preto požiadali aby v súlade s rokovacím poriadkom zvolal Mestskú radu a predložil rozpočet na schválenie zastupiteľstvu. Našou prioritou je mesto viac nezadlžovať,“ konštatuje Kultán.

Predseda klubu Nový Mikuláš so svojimi kolegami chce hľadať zdroje v rozpočte, nie v pôžičkách. „Ako kompromisné riešenie navrhujem vyradiť z rozpočtu dve sporné položky – dvojmiliónovú pôžičku na údržbu a rekonštrukciu ciest a 1,6 milióna eur na skládku TKO vo Veternej Porube. Chceme najprv vyjasnenie oboch návrhov,“ dodal Kultán.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie