Ilustračný obrázok k článku Rudolf Pado: Nie som politik, som aktívny občan!
Zdroj: Dnes24.sk

Rudolf Pado: Nie som politik, som aktívny občan!

KOMENTÁR - Rudolf Pado, kandidát na primátora mesta Liptovský Mikuláš, ako predseda a projektový manažér OZ TATRY sa dlhodobo angažuje v ochrane a tvorbe životného prostredia, a to aj nad rámec pracovných povinností, či práve realizovaných projektov.

Tlačové správy
Tlačové správy

Rudolf Pado: Nie som politik, som aktívny občan!

KOMENTÁR - Rudolf Pado, kandidát na primátora mesta Liptovský Mikuláš, ako predseda a projektový manažér OZ TATRY sa dlhodobo angažuje v ochrane a tvorbe životného prostredia, a to aj nad rámec pracovných povinností, či práve realizovaných projektov.

Ilustračný obrázok k článku Rudolf Pado: Nie som politik, som aktívny občan!
Zdroj: Dnes24.sk

Aj preto má jeho volebná kampaň ústredný slogan „Činy namiesto slov“.

„Od roku 1998 som manažoval cca 150 lokálnych, regionálnych či celoslovenských projektov zameraných na ochranu a posilňovanie ekologickej stability krajiny, zvýšenie miery triedenia odpadov, humanizáciu verejných priestranstiev, zapájanie sa občanov do spoločenského diania a pod. Organizácia, ktorú dlhodobo vediem, pracuje na dobrovoľníckom základe, a jej dobrovoľníci sú jej najväčším kapitálom. OZ TATRY prešlo aj mnoho ľudí v rámci absolventskej či odbornej praxe, mnohí z nich tu naštartovali úspešnú kariéru. Som človek, ktorý nemá problém v jeden deň napísať kvalitný projekt, a na druhý deň kopať krompáčom jamy na výsadbu stromov na sídlisku. Tým, že som si väčšinou projektov prešiel od ich plánovania až po realizáciu, vážim si úsilie ľudí, ktorí sa o niečo snažia a neznášam ľudí, ktorí len do všetkého kecajú, nad všetkým mudrujú a od stola poučujú aktívnych občanov o tom, aké to malo byť, ako to malo vyzerať … Okrem toho, veľmi dobre rozumiem projektovému cyklu a procesom plánovania.“

Z ostatných rokov sú známe projekty OZ TATRY – „Neseparujte sa! Separujte s nami“, „Park pátra Linčovského“, „Prírodná záhrada v environmentálnej výchove“, „Zelená oáza pri škole“, niekoľko etáp projektu „Zelená oáza pri vode“, „Na skládky nie sme krátki!“ (http://www.naskladkyniesmekratki.sk).

K poslednému menovanému projektu Pado dodal: „Monitoringu krajiny z hľadiska rôznych negatívnych impaktov – nelegálne skládky odpadu, invázne druhy rastlín, porušovanie zákona o vodách … – sa venujem od roku 2002, a ročne trávim okolo 100 dní v teréne, a to v rámci celého Slovenska. V predmetnom roku sme v rámci projektu „Expedícia Liptov“ zmapovali celý Liptov, čo predstavuje 81 katastrálnych území, aby sme priniesli reálny pohľad na stav liptovskej krajiny. Aký bol? Katastrofálny! Vymapovali sme napr. vyše 250 nelegálnych skládok odpadu a cez 80 lokalít výskytu inváznych druhov rastlín. Následne sme realizovali kampaň „Toky nie sú stoky!“ Zistili sme však, že iba osvetou sa svet zmeniť nedá a prešli sme na cestu podávania podnetov príslušným orgánom životného prostredia. Dnes, aj keď nám mnohí nevedia prísť na meno, patrí Liptov medzi najčistejšie regióny Slovenska. Časom sme zistili, že problematike dôslednej ochrany krajiny sa na Slovensku skoro nikto nevenuje, nakoľko to so sebou prináša konflikty a existuje zásadný rozpor medzi zákonmi a praxou. Tak sme sa začali orientovať týmto smerom. Projekt „Na skládky nie sme krátki!“ je celoslovenským projektom, ktorého cieľom je zmonitorovať čo najväčšie územie Slovenska, zistenia odstupovať orgánom štátu, a popritom aj zvyšovať citlivosť ľudí na protispoločenské správanie sa spoluobčanov. Od začiatku projektu sme oznámili niekoľko stoviek nelegálnych skládok odpadov vo vyše 50 okresoch SR a podali trestné oznámenia na 3 000 skládok, ohlásených občanmi SR prostredníctvom aplikácie TrashOut. V teréne sme doteraz strávili cca 5 800 hodín. Po celom Slovensku, okrem iného, sme zrealizovali vyše 700 prednášok, ktorých sa zúčastnilo skoro 18 tisíc ľudí. A to som pritom jediný zamestnanec OZ TATRY, ostatní sú dobrovoľníci resp. ľudia na krátkodobé dohody.“

Pado poukázal na to, že orgány štátu a samosprávy si často neplnia svoje základné povinnosti, a keď na to niekto poukáže, tak sa stane ich nepriateľom. Podľa neho, SR síce mala Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, publikuje rôzne dokumenty, deklarujúce podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ale realita je úplne iná. Ako príklad uviedol propagáciu ohlasovania nelegálnych skládok odpadov, prostredníctvom aplikácie TrashOut, samotným Ministerstvom životného prostredia SR, ktorej bol jediným kritikom, nakoľko poukázal, že aplikácia nemá oporu v zákone o odpadoch, zákone o správnom konaní a zákone o priestupkoch. Ministerstvo mu vtedy odkázalo, že „… nie je dobré spochybňovať túto aktivitu …“. Potom, čo občania SR začali aplikáciu využívať, to isté ministerstvo poslalo vtedajším úradom životného prostredia „usmernenie“, v ktorom uvádza, že aplikácia nemá oporu v zákone o správnom konaní a takéto hlásenie môžu v podstate ignorovať. Výsledkom je vyše 3 000 nelegálnych skládok odpadov, nahlásených naivnými aktívnymi občanmi, ktoré sa neriešia.

Pado sa taktiež domnieva, že je potrebné uskutočniť zásadné zmeny v zákone o odpadoch, zákone o správnom konaní a zákone o priestupkoch. Pado pre vysvetlenie uviedol: „Dnes nie je oznamovateľ nelegálnej skládky odpadu, ak nie je vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, účastníkom konania. Úrad životného prostredia, ktorý sa dozvedel o skládke odpadu od aktívneho občana či iného subjektu, zvažuje, či vôbec začne vo veci konať, a paradoxne, podľa terminológie zákona o odpadoch, koná z vlastného podnetu, aj keď sa o zistenie skládky absolútne nepričinil vlastnou prácou v teréne. Tento systém umožňuje sedieť úradníkom v kanceláriách, čakať na podnety občanov a v teple úradu sa rozhodovať, či konanie začne alebo nie. Pripomína to skôr časy Rímskej ríše, nie 21. storočie. V prípade zákona o priestupkoch, ak nie ste poškodený či páchateľ, ak nie sú dotknuté vaše záujmy, taktiež vám neprináležia práva účastníka konania, aj keď ste nelegálne uloženie odpadu oznámili. Všetky tieto skutočnosti majú následne vplyv na možnosť odvolať sa, či žiadať informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V SR majú v súčasnosti väčšie práva páchatelia skutkov proti životnému prostrediu, ľudia, ktorí si neplnia zákonné povinnosti, než aktívni občania, ktorým záleží na ich bezprostrednom okolí.“

Aj preto sa aktívne zapojil do pripomienkovania nového zákona o odpadoch, stretol sa s niekoľkými poslancami NR SR a inicioval zmeny v tomto zákone. Uviedol, že ak zákon o odpadoch prejde v tejto podobe, tak prevratným je už fakt, že po prvýkrát v histórii Slovenska bude v zákone o odpadoch povinnosť štátnej správy životného prostredia konať na základe oznámenia akejkoľvek osoby, a nie len za základe tzv. povinných osôb.

Pado taktiež podotkol, že aj v komunálnych voľbách by si občania mali všímať „osobný príbeh“ kandidátov na poslancov a primátorov, ich dlhodobú prácu pre komunitu, resp. v prospech krajiny, a nie sľuby smerované do budúcnosti, teatrálne a jednorazové gestá solidarity a humanity či štylizované fotografie.

Uviedol, že aj ako primátor mesta bude vždy srdcom dobrovoľník a občiansky aktivista, a preto bude podporovať aktivity občanov, a vážne sa bude zaoberať každým ich postrehom a podnetom.

Ďalšie informácie:

http://www.naskladkyniesmekratki.sk/

http://www.trashout.me/…ics/slovakia

http://www.sme.sk/…gnoruju.html

http://pado.blog.sme.sk/…skladok.html

http://pado.blog.sme.sk/…imperia.html

http://pado.blog.sme.sk/…adky-odpadov

http://pado.blog.sme.sk/…-Liptov.html

http://pado.blog.sme.sk/…lepsila.html

V prípade otázok ma kontaktujte na elektronickej adrese: oztatry@slovanet.sk

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Jeho názory sa nemôžu spájať so stanoviskami a postavením siete portálov Global 24.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín