Testovanie deviatakov

Dnes sa na všetkých základných školách uskutočňuje testovanie žiakov deviatych ročníkov (známe pod starším názvom Monitor 9).

Pavol Krupka

Deviatakov čakajú dva 60-minútové testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci s vyučovacím jazykom iným ako je slovenčina sú navyše testovaní aj z vedomostí z materinského jazyka (maďarského, ukrajinského). Výsledky testovania slúžia ako dôležitý podklad pri prijímaní na stredné školy. V elektronickej podobe budú známe už koncom tohto mesiaca.

Tento článok nie je možné komentovať.