V Mikuláši začali so zberom biologického odpadu: Odvážať ho môžete týmito spôsobmi

Liptovskomikulášska mestská samospráva začala s príchodom jari so zberom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Obyvatelia ho môžu odovzdať tromi spôsobmi.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku V Mikuláši začali so zberom biologického odpadu: Odvážať ho môžete týmito spôsobmi
Zdroj: TASR

Zelený odpad je možné priniesť na zberné dvory na Podtatranského alebo Okoličianskej ulici od pondelka do soboty počas prevádzkových hodín a uložiť ho do veľkoobjemových kontajnerov. Podľa plánovacieho kalendára sa vykonáva zber v určenom termíne a lokalite. Biologicky rozložiteľný odpad sa zbiera aj z rodinných domov v intervaloch určených v plánovacom kalendári.

„Ešte stále sa vykonáva vrecovým systémom. Z rodinného domu je možné vyložiť päť vriec tohto odpadu v rámci jedného zberu. Predpokladá sa, že k zmene systému zberu z vrecového na kontajnerový dôjde v jesennom období. Mesto naň prejde bezplatným pridelením hnedých kontajnerov s objemom 240 litrov do rodinných domov,“ povedala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Izbové kvety i piliny

Spolu s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad je možné zbierať aj odpady z čistenia ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška, izbové kvety, rezané kvety bez kovových a látkových ozdôb, stromovú kôru, hobliny, piliny či štiepku z dreva, ktoré nebolo chemicky ošetrované. Vyzbieraný zelený odpad sa ďalej zhodnocuje.

Len pre Mikulášanov

„Upozorňujeme, že tieto spôsoby zberu biologicky rozložiteľného odpadu môžu využívať len obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš. Právnické a fyzické podnikajúce osoby si zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikajú na ich pozemkoch, musia ako ich pôvodcovia zabezpečiť sami,“ dodala Čapčíková.

Zdroj: TASR

Odporúčame