Najlepší na Mikuláš24.sk

 1. Jakub Antoška (28.73s) 100%
 2. jaroslav sedlavek (29.03s) 100%
 3. Jaroslav Števček (67.41s) 100%
 4. Valter Hurik (39.28s) 88%
 5. Adriana R. (69.62s) 88%
 6. Jozef Blšák (49.58s) 38%

Najlepší hráči

 1. Jakub Antoška (28.73s) 100%
 2. jaroslav sedlavek (29.03s) 100%
 3. Jaroslav Števček (67.41s) 100%
 4. Valter Hurik (39.28s) 88%
 5. Adriana R. (69.62s) 88%
 6. Jozef Blšák (49.58s) 38%