Najlepší na Mikuláš24.sk

 1. Valter Hurik (24.22s) 100%
 2. jaroslav sedlavek (26.46s) 100%
 3. Jakub Antoška (28.73s) 100%
 4. Adriana R. (31.36s) 100%
 5. Jaroslav Števček (67.41s) 100%
 6. Valter Hurik (39.28s) 88%
 7. Adriana R. (69.62s) 88%
 8. Jozef Blšák (49.58s) 38%

Najlepší hráči

 1. Valter Hurik (24.22s) 100%
 2. jaroslav sedlavek (26.46s) 100%
 3. Jakub Antoška (28.73s) 100%
 4. Adriana R. (31.36s) 100%
 5. Jaroslav Števček (67.41s) 100%
 6. Valter Hurik (39.28s) 88%
 7. Adriana R. (69.62s) 88%
 8. Jozef Blšák (49.58s) 38%