Najlepší na Mikuláš24.sk

 1. Peter Daňo (31.57s) 100%
 2. Marek Medla (34.79s) 100%
 3. Tomáš Batiz (47.99s) 100%
 4. Silvia Bruncková (52.61s) 82%
 5. Tellervo Tääriksi (44.42s) 80%
 6. M O (74.87s) 80%
 7. Jaroslav Števček (101.05s) 80%
 8. Martin Károly (17.49s) 73%
 9. Tomáš Batiz (26.91s) 13%

Najlepší hráči

 1. Peter Daňo (31.57s) 100%
 2. Marek Medla (34.79s) 100%
 3. Tomáš Batiz (47.99s) 100%
 4. Silvia Bruncková (52.61s) 82%
 5. Tellervo Tääriksi (44.42s) 80%
 6. M O (74.87s) 80%
 7. Jaroslav Števček (101.05s) 80%
 8. Martin Károly (17.49s) 73%
 9. Tomáš Batiz (26.91s) 13%