Zápach v okolí kruháču: Liptovská vodárenská tuší, kde je problém, FOTO

Mesto Liptovský Mikuláš v posledných týždňoch evidovali viaceré sťažnosti na zápach pri kruhovom objazde. Celý problém riešia už aj Liptovská vodárenská spoločnosť.

Tomáš Batiz

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš aktuálne, aj vzhľadom na podnety z mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, rieši situáciu v súvislosti so zvýšeným zápachom v okolí okružnej križovatky pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši. „Situáciu zamestnanci LVS, a. s., monitorujú už dlhší čas, aby zistili presnú príčinu, čo zápach môže spôsobovať. Je predpoklad, že môže ísť o zmenu charakteru výroby v niektorom z priemyselných podnikov na území mesta, čo sa odrazilo takýmto spôsobom,“ informuje Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš.

Mechanická prekážka

Ako ďalej uvádza mikulášska hovorkyňa, vylúčiť sa celkom nedá ani prítomnosť mechanickej prekážky v niektorej zo stôk, pretože zamestnanci pri čistení už zaznamenali v stokách aj cudzí stavebný materiál, ktorý bol pravdepodobne stavebným odpadom.

"Monitorovanie a hľadanie presnej príčiny nie je celkom jednoduché, pretože v oblasti sú tri mestské stoky nachádzajúce sa v trojmetrovej hĺbke a jedna priemyselná v hĺbke 4,5 metra. Zamestnanci ich začali za pomoci špeciálnej techniky – tlakovosacích vozidiel – skúmať, pričom do konca týždňa by mali túto činnosť dokončiť,“ konštatuje Čapčíková.

Frekventovaný úsek

Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že kritický úsek, kde sa zaznamenáva zvýšený zápach, je z dopravného hľadiska veľmi frekventovaný. Preto LVS, a. s., musí práce realizovať tak, aby pri nich plynulosť premávky na dôležitom mestskom dopravnom uzle boli obmedzené čo najmenej.

V nadchádzajúcich dňoch bude LVS, a. s., pokračovať v prečisťovaní kanalizácie a realizovať ďalšie prijaté technické opatrenia na riešenie situácie. „Do konca týždňa zamestnanci osadia na najkritickejšom vytipovanom mieste, ktorým je šachta v chodníku na okružnej križovatke, pachový filter. Zároveň obnovia aj pachotesnosť kanalizačných poklopov na priemyselnej stoke,“ dodala Čapčíková.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame