Župné voľby sa už blížia: Ucelený prehľad okrskov v Liptovskom Mikuláši

Už čoskoro sa na Slovensku uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Prinášame vám ucelený prehľad volebných okrskov a miestností v Mikuláši.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Župné voľby sa už blížia: Ucelený prehľad okrskov v Liptovskom Mikuláši
Zdroj: TASR

V sobotu 4. novembra sa na Slovensku budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. Mesto Liptovský Mikuláš určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude už o necelý mesiac voliť. Pozrite si náš ucelený prehľad. Kto kde v Mikuláši bude voliť?

 • Volebný okrsok č. 1 – Gymnázium M. M. Hodžu: Mestská časť Staré Mesto: Hurbanova súp. č. 1523, 1498, 1496, 1494, 1264, 1491, 1490, Jesenského súp. č. 222, 308, 727, 728, 729, Majeríkova súp. č. 741, 742, 1484, 1244, 1416, Štefánikova.
 • Volebný okrsok č.2 – Gymnázium M. M. Hodžu: Mestská časť Staré Mesto: Bottova, Hurbanova súp. č. 380, 862, 1184, 1218, 1642, 1410, 2073, 2074, Jánošíkovo nábrežie, Jesenského súp. č. 1314, 1315, 1398, Jilemnického, Komenského, M. M. Hodžu súp. č. 1209, 860, 1215, Majeríkova súp. č. 1215, 1397, 1210, Štúrova súp. č. 1610, 775, 870, 1349, 4255 a OBČANIA S TRVALÝM POBYTOM: MESTO L. MIKULÁŠ (podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z.z.).
 • Volebný okrsok č.3: – Gymnázium M. M. Hodžku: Mestská časť Staré Mesto: Bernolákova, Ester Šimerovej Martinčekovej, Garbiarska, Hollého, J. Rumana, Kolomana Sokola, Kukučínova, M. Pišúta, M. M. Hodžu súp. č. 17, 18, 24, 1167, 1634, 1784, 3326, 4396, 4058, Martina Martinčeka, Moyzesova, Nám. mieru, Nám. osloboditeľov, Pod stráňami okrem súp. č. 812, 1099 a 1100, Stráne, Podtatranského orient. č. od 1 do 16, Prídavky, Štúrova súp. č. 801, 803, 804, 805, 806, 1793, 1968, 2341, 1171, 4330, Tomášikova.
 • Volebný okrsok č.4. – ZŠ Čs. brigády: Mestská časť Staré Mesto: Čs. brigády – nepárne orient. čísla, Hriadky, Hviezdoslavova, Kuzmányho, Podtatranského orient. č. od 18 do 75, Sládkovičova, Školská, Šoltésovej, Tranovského okrem súp. č. 111, Zápotockého.
 • Volebný okrsok č.5: ZŠ Čs. brigády: Mestská časť Staré Mesto: 1. mája od Nám. osloboditeľov po ul. Kpt. Nálepku, Čs. brigády párne orient. čísla, Stodolova, Tranovského súp. č. 111.
 • Volebný okrsok č.6. Internát OU: Mestská časť Staré Mesto: Druhá, Družstevná, Guothova, Kpt. Nálepku, Prvá, Tretia, 1. mája od ul. Kpt. Nálepku po most v Okoličnom.
 • Volebný okrsok č.7: Dom Matice slovenskej - Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Ul. Björnsonova, Borbisova – severná strana, Alexyho, J. Dudu, Jura Janošku – východná strana, Krátka, Nešporova, Nová, Priemyselná, Socháňova.
 • Volebný okrsok č.8: ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu - Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Borbisova – južná strana a súp. č. 1958, 1969, Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. č. 1567 (A-1), 1574 (A-2), 1575 (A-3), 1580 (B-1), 1584 (B-2), 1585 (B-3), 1686 (D- 1), 1747 (D-2).
 • Volebný okrsok č.9: ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu - Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. č. 1681 (C-1), 1734 (C-2), 1749 (C- 3), 1778 (E-1), 1785 (E-2), 1786 (E-3), 1796 (F-1), 1797 (F-2).
 • Volebný okrsok č.10: ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu - Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Majerská súp. č. 4332, Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. č.1808 (F-3), 1799 (G-1), 1177, Vrbická súp. č. 1883 (K-1, K-2), 4250, Vrlíkova súp. č. 1884 (M).
 • Volebný okrsok č.11: ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, - Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Belopotockého, Hlboké, J. Volka Starohorského, Kamenné pole, Kmeťova, Nábr. 4. apríla súp. č. 1833 (H), 1837 (I-1), 1844 (I-2), 1859 (I-3), 1860 (I-4), 1861 (I-5), 1868 (L), 1936, 1040, 1998, 4066, Pltnícka, Poľnohospodárska, Športová, Vajanského, Vrlíkova súp. č. 1466, 1182, 1181, 1183, 4333, 712.
 • Volebný okrsok č.12 : ZŠ M. Rázusovej – Martákovej -Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Jura Janošku – západná strana, Rázusova, Vrbická okrem súp. č. 1883 (K-1, K-2), 4250 a 4329, Zgútha Vrbického, Za Havlovci.
 • Volebný okrsok č.13: ZŠ M. Rázusovej – Martákovej- Mestská časť Vrbica-Nábrežie: Bellova, Kollárova, Vansovej, Vrbická 4329/1A.
 • Volebný okrsok č.14: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Agátová súp. č. 498, Smrečianska, Za traťou, Žiarska.
 • Volebný okrsok č.15: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Cédrová, Dubová, Priebežná súp. č. 489, 492.
 • Volebný okrsok č.16: ZŠ Janka Krála – Mestská časť Podbreziny: Agátová 485, Brezová, Priebežná súp. č. 484, 486.
 • Volebný okrsok č.17: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Jabloňová, Lipová, Morušová súp. č. 517, 522, Pod slivkou súp. č. 519, 520; Mestská časť Vitálišovce: Brezie, Nad Brezím, Vitálišovská, Zadná, Zemianska; Mestská časť Svätý Štefan.
 • Volebný okrsok č.18: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Gaštanová, Hrušková, Morušová súp. č. 523, 524, Pod slivkou súp. č. 512.
 • Volebný okrsok č.19: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Hradišská súp. č. 626, Jahodová, Jefremovská súp. č. 613, 614, Lounská.
 • Volebný okrsok č.20: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Hradišská súp. č. 627, Jefremovská súp. č. 632, 633, 634, Kemi.
 • Volebný okrsok č.21: ZŠ Janka Kráľa – Mestská časť Podbreziny: Opavská, Senická.
 • Volebný okrsok č.22: ZŠ Okoličné – Mestská časť Okoličné: 3. februára, Cintorínska, Gazdovská, Kláštorná, Mateja Linčovského, Mierová, Ohradná, Okoličianska, Pálenická, Pobrežná, Podbrezinská, Riečna, Sihoťská, Smrečianska, Staničná, Za mostom. Mestská časť Stošice: Podhoranská, Poľná, Sadová, Stojšova, Stošická, Vrchhrádok, Zalomená.
 • Volebný okrsok č.23: KD Iľanovo – Mestská časť Iľanovo: 4. apríla, Iľanovská, Krajná, Ploštínska, Ponad ohrady, Porubská, Trstica, Za vodou.
 • Volebný okrsok č.24: KD Ploštín – Mestská časť Ploštín: Do cintorína, Hlavná, Malé pole, Na kút, Palesáky, Podsádočné, Rovná, Tretiny, Vŕšok, Výhon, Za školou, Za ulicou.
 • Volebný okrsok č.25: ZŠ s MŠ na ul. P. J. Kerna v Demänovej – Mestská časť Demänová: Alexandra Kubíniho, Armádna, Dechtárska, Demänovská cesta, Dlhá, Dlžiny, Igora Rumanského, Kút, Michalovská, Mládeže, Mlynisko, Obchodná, Odbojárska, Pod dubom, Pod Sitieňom, Rovnosti, Široká, Trávniky, Za štadiónom.
 • Volebný okrsok č.26: KD Bodice – Mestská časť Bodice: Bodická, Cez vody, Jelšová, K vode, Lazná, Pod brehom, Potočná.
 • Volebný okrsok č.27: ZŠ s MŠ na ul. Demänovskej v Palúdzke – Mestská časť Palúdzka – východ: A. Kostolného, Budovateľská, Demänovská, Glejárska, Jána Švermu, Lesnícka, Malý Rím, Mlynská, Palučanská od mosta cez Váh po Demänovskú ul., Parková, Petrovičovo nábrežie, SNP, V Luhoch, Za Luhami, Za mlynom, Zádvorie, Žuffova.
 • Volebný okrsok č.28: KD Palúdzka – Mestská časť Palúdzka – západ: Alfonza Gromu, Aloisa Lutonského, Baranovská, Družby, Eduarda Balla, Eduarda Penkalu, Františka Klimeša, Jánošíkova, Júliusa Lenka, Kokavcova, Kurucká, Ladislava Čemického, Ladislava Hanusa, Mikuláša Štalmacha, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugayho, Pavla Štraussa, Priehradná, Vladimíra Kunu, Vranov, Za Bocianom.
 • Volebný okrsok č.29: KD Palúdzka – Mestská časť Palúdzka – západ: Palučanská od Demänovskej ul. smerom na západ.
 • Volebný okrsok č.30: KD Benice – Mestská časť Andice, Benice: Andická, Benická, Na ohrad, Pod hájikom, Za humnami.
 • Volebný okrsok č.31: KD Liptovská Ondrašová – Mestská časť Liptovská Ondrašová: Hony, Medze, Mincova, Ondrašovská od ulice Roľnícka smerom na Bobrovec, Pod Dielom, Požiarnická, Role, Roľnícka.
 • Volebný okrsok č.32: KD Liptovská Ondrašová – Mestská časť Liptovská Ondrašová: Brezovec, Dušana Kováča, Hrdinov SNP, Lidická, Matejkova, Matúškova, Mišíkova, Mútnik, Ondrašovská od Ráztockej po ulicu Roľnícka, Ondrejova, Pod Čerencom, Pod stráňami 812, 1099 a 1100, Pongrácovská, Prekopaná, Ráztocká, Revolučná, Ružičkova, S.B. Hroboňa, Slnečná, Štefánikova súp. č. 1509 a 1780, Tatranská, Tehelná, Tehliarska, Záhradná; Mestská časť Ráztoky.
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame